Top Page

KentBank – U dobrim ste rukama

KentBank je moderna, univerzalna banka fokusirana na poslovanje s građanima te malim i srednjim poduzetnicima kojima na raspolaganju stoji 14 poslovnica diljem Hrvatske. To je banka koja bilježi veliki rast i pozitivan rezultat u poslovanju. KentBank svojim klijentima pristupa na drugačiji način, kod njih nitko nije samo broj. KentBank brine o svim svojim klijentima i pruža im individualan pristup što je moguće zahvaljujući strukturi i veličini banke.

Zadatak

  • 1 Razviti novi kreativni koncept
  • 2 Definirati USP
  • 3 Implementirati koncept kroz sve komunikacijske kanale

Naš zadatak bio je osmisliti novi kreativni koncept koji će predstaviti KentBank na tržištu. Bilo je potrebno osmisliti jedinstveni komunikacijski pristup koji će diferencirati KentBank u odnosu na ostale i istaknuti sve njene posebnosti.

Rješenje

  • 1 Koncept “U dobrim ste rukama”
  • 2 Implementacija koncepta kroz sve materijale
  • 3 Integrirana kampanja za izgradnju imidža

Upoznavajući klijenta saznali smo kako imaju jedinstveni osobni odnos prema klijentima. Upravo takav odnos diferencira ih u odnosu na ostale banke. To smo prepoznali kao njihov USP i za ključnu poruku odabrali slogan: U dobrim ste rukama.

Ruke sugeriraju nešto osobno i brižno, upravo ono kako se KentBank odnosi prema svojim klijentima. Sama rečenica je poznata i korištena u našem jeziku i daje dojam sigurnosti što je za banku također vrlo važno.

Rezultati

  • 1 Veća prepoznatljivost na tržištu
  • 2 Porast broja klijenata
  • 3 Širenje banke otvaranjem novih poslovnica

Što smo napravili:

Krenuli smo s izgradnjom imidža i tako snimili 3 različita TVC-a čiji cilj je bio predstaviti KentBank klijentima i pozicionirati ju kao sigurnu i brižnu banku koja ima velik rast. Nakon toga krenuli smo s promocijom proizvoda. Sve stare vizuale trebalo je prilagoditi novom konceptu. Kako bi prepoznatljivost bila što veća i kako bi se pozicionirali u svijesti potrošača kao banka koja brine o drugima bilo je važno ostati dosljedan. Vizuali se baziraju na plavoj i crvenoj KentBank boji i rukama. Na svim materijalim prisutan je i njihov slogan U dobrim ste rukama.