Top Page

Servis ePošta

ePošta je digitalni servis Hrvatske pošte koji omogućava plaćanje računa kreditnim karticama, primanje računa unutar servisa, slanje pisama, primanje reklamnih poruka te slanje mailova, a pristupnim podacima servisa moguće je pristupiti i servisu eGrađani. Zadatak agencije bio je definiranje digitalne strategije branda ePošta koja će omogućiti postizanje zadanih poslovnih ciljeva. Izazov je bio u kompleksnosti proizvoda, ali i dvama potpuno različitim ciljnim skupinama: općoj javnosti te poslovnim korisnicima.

Zadatak

  • 1 Definiranje digitalne strategije branda ePošta
  • 2 Implementacija strategije kroz digitalne kanale
  • 3 Ostvarenje zadanih poslovnih ciljeva svih segmenata

Servis ePošta je kompleksna usluga s nizom prednosti, ali i ograničenja koja ljudi možda nisu u mogućnosti razumjeti, pogotovo iz kratkih prezentacija u poštanskim uredima. Cilj nam je bio prezentirati prednosti servisa ePošta, učiniti ih univerzalno razumljivima te povećati brand awareness, ali i želju da korisnik otvori ePoštu i mPoštu te da ih stvarno koristi.

Rješenje

  • 1 Kreiranje kontinuirane kampanje servisa ePošta
  • 2 Upoznavanje poslovnih korisnika sa servisom ePošta
  • 3 Kreiranje taktičkih kampanja za pisma

Rezultati

  • 1 Kampanjom za privatne korisnike dosegnuto je preko 70% Internet korisnika
  • 2 „Pismo djeda Mraza“ u samo 2 tjedna kampanje nadmašilo je polugodišnji plan za slanje pisama

Što smo napravili:

Kampanju za privatne korisnike započeli smo intrigantnom teaser kampanjom u kojoj smo se hvalili da je Hrvatska pošta otvorila više od 2 milijuna ureda, aludirajući na broj Internet korisnika u Hrvatskoj. Bannere i PR članke plasirali smo na razne reach portale, a kreirali smo i zaseban custom landing page. U želji da kampanja zaživi na dulji rok te da razgovijetno komunicira raznolike aspekte i prednosti servisa, reveal fazu smo podijelili po porukama u nekoliko valova. U bannerima smo koristili ilustracije s upečatljivom žutom bojom branda koje smo osmislili baš za ovu kampanju. Svaki banner komunicirao je jedan benefit servisa te pozivao na registraciju, a svi su vodili na custom landing page koji smo ažurirali ovisno o trenutno aktivnim porukama.

Kreirali smo i niz jednostavnih infografika koje smo plasirali kroz promotivne članke s temom ekologije, uštede vremena i jednostavnosti korištenja servisa. Posebno sladak bombončić ove kampanje bila je aktivacija Pismo Djedu Mrazu koju smo osmislili da potaknemo slanje pisama putem servisa ePošta. Za nju je unutar servisa kreiran poseban predložak koji je omogućio da mališani dobiju pismo od Djeda Mraza s personaliziranim tekstom koji govori nešto baš o njemu ili njoj. Aktivacija je bila popraćena i banner kampanjom na nišnim portalima s temom roditeljstva. Aktivacija je polučila izvanredan uspjeh te smo ubrzo lansirali i aplikacije Pismo uskršnjem zeki, kao i Rođendansko pismo koje je, na naš ponos i veselje, uvršteno u redovnu ponudu servisa.

Kampanja za poslovne korisnike imala je za cilj podizanje svijesti o servisu i mogućnostima korištenja u poslovne svrhe, npr. za slanje računa korisnicima direktno u njihov ePošta sandučić ili slanja reklamnih materijala. Kako je za komunikaciju s poslovnim korisnicima potreban drugačiji pristup, kreirali smo niz testimonijala koji su svjedočili o načinima korištenja servisa već postojećih poslovnih korisnika. Plasirali smo 7 članaka na poslovne ili reach portale uz prateće promo bannere, a fokus je bio na jednostavnosti korištenja zbog koje je servis prepoznat kao kompletno rješenje za poslovne korisnike. Svaki je članak pratila kontakt forma koja je služila kao lead generation za dogovaranje sastanka s potencijalnim korisnikom.