Top Page

Tele2 aplikacija za glasanje

Tele2 je želio ostvariti veću interakciju s korisnicima, promovirati “revolucionarni” koncept svoje kampanje te naravno povećati prodaju.

Zadatak

 • 1 Promoviranje prodaje 2 modela mobitela
 • 2 Aktivacija korisnika
 • 3 Interakcija s brandom

Ideja je bila promovirati prodaju 2 određena modela mobitela, te dati Tele2 korisnicima da sudjeluju u kreiranju same ponude odnosno svojim aktivnostima i angažmanom snižavaju prodajnu cijenu jednog od dva ponuđena mobitela.

Odluka je bila koristiti društvene mreže, prije svega Facebook, kako bi se što više aktiviralo korisnike i pozvalo na živu interakciju s brandom.

Rješenje

 • 1 Promocija dva modela mobitela
 • 2 Tele2 Voting App
 • 3 Mogućnost kupovine po sniženoj cijeni

Razvijen je i pokrenut Tele2 Voting App (glasačka aplikacija), koji je korisnicima unutar određenog vremenskog perioda ponudio izazov: svojim Facebook glasovima izglasati što nižu cijenu mobitela. Onaj mobilni telefon koji su korisnici izabrali, odnosno čiju cijenu su svojim glasovima spustili, korisnici su mogli i kupiti.

Rezultati

 • 1 30% konverzija Facebook korisnika
 • 2 5% konverzija u kupce

Konverzija Facebook korisnika bila je čak oko 30%, s konverzijom u kupce od preko 5% u samo 24 sata.

Uz to, važno je naglasiti da aplikacija nije bila podržana niti s jednom vrstom promocije, ili oglasom kampanjom: cjelokupna aktivnost korisnika rezultat je isključivo atraktivnosti aplikacije, odnosno ideje.

Što smo napravili:

 • ideju i koncept
 • dizajn i copywriting
 • izradu facebook aplikacije
 • community management