Top Page

Internet oglašavanje

Digitalni oglasi dio su naše integrirane strategije koja uključuje sve digitalne kanale i pripadajući sadržaj. Na tržište smo uveli veliki broj inovativnih formata jer kontinuiramo radimo na osmišljavanju što atraktivnijih oglasa za naše partnere.

Kampanjama upravljamo kroz vlastiti ad serving sustav koji nam omogućava direktno plasiranje kampanja na medije/portale, olakšava implementaciju novih, inovativnih i kreativnih formata, omogućava praćenje i analizu kampanja koje su u tijeku zbog čega kontinuirano optimiziramo uložena sredstva kroz izmjene portala, rubrika, formata, i poruka.

Usluge

  • osmišljavanje medijskih i komunikacijskih strategija
  • media planiranje i zakup medija
  • optimizacija po portalima/formatima/porukama
  • 24/7 pristup statistikama kampanje
  • geotargetiranje
  • remarketing i follow the user – korisnika pratimo ciljanom porukom
  • inovativni formati
  • produkcija kampanja

Osmišljavanje medijskih i komunikacijskih strategija

Imajući u vidu marketinšku strategiju općenito, Inventa osmišljava ili prilagođava medijsku i komunikacijsku strategiju, provodi istraživanja i analize tržišta, ciljne skupine, definira ciljeve te odabire odgovarajuće kanale Internet marketinga kako bismo ostvarili ono što je u konačnici svima cilj – rast, razvoj i povećanje prihoda.

Cjelovito upravljanje kampanjom

Navedeno obuhvaća media planiranje, zakup medija, optimizaciju po portalima/formatima/porukama, 24/7 pristup statistikama kampanje, izvještaj.

Svaki mediaplan je koncipiran tako da se vodi ciljevima pojedine kampanje ili strategije općenito. Pri tome odabiremo medije koji svojom posjećenošću, specifičnostima i kvalitetom omogućavaju optimalnu platformu za plasiranje promotivnih poruka. Sam format oglasa ovisi i o specifičnom cilju kampanje te o kontekstu u kojem se plasira.

Kampanje plasiramo putem adservera koji našim klijentima omogućava jedinstven pristup svim dijelovima kampanje te 24/7 pristup rezultatima kampanje. Naravno, kampanje kontinuirano pratimo i optimiziramo po portalima, rubrikama, formatima, porukama kako bismo maksimizirali njihov potencijal. Također, svaku kampanju prati završni izvještaj sa osvrtima i zaključcima te sugestijama za buduće kampanje